Eyelash tinting CHF 30.-
Eyebrow tinting CHF 25.-
Bikini Dye CHF 50.-
Foot beauty CHF 75.-
Eyebrow line correction CHF 25.-
Make-up CHF 50.-
Self makeup class 1h30 CHF 180.-
Daytime make-up 30 min CHF 50.-
Eyelash perming CHF 75.-